English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף לט - ברכת בורא נפשות

ע"י: הרב ישי הורן

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן