English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" - שיחה לפרשת יתרו התש"פ

ע"י: הרב אברהם ריבלין

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן