יובל לישיבת הכותל

יובל לישיבת הכותל

האירוע המרכזי

כניסה לבוגרים    כניסה להורים
ואנשי צוות
    כניסה לעובדי רשת יב"ע
ועובדי איגוד ישיבות ההסדר
    כניסה לקהל הרחב   יובל לישיבת הכותל