English Español
צרו קשר

 

הישיבה מוציאה מדי שבועיים עלון המיועד לבוגרי הישיבה. בעלון כותבים רבני הישיבה בנושאים מגוונים. כמו כן, ניתן להתעדכן באירועים שהתקיימו או עתידים להתקיים בישיבה ואירועים מחיי הבוגרים.

העלון מופץ גם דרך הדואר האלקטרוני. ניתן להירשם דרך עדכון פרטי בוגרים (נא לציין את הבקשה בהערות) וכן בהצטרפות לרשימת תפוצה.