English Español
צרו קשר

הודעות

אב תשפ"ג
  • מזל טוב לר' עמיחי לחמי (מחזור לט') על הולדת הבת
  • תנחומים לשמואל צובל על פטירת אשתו
כסלו תשפ"ג
  • מזל טוב לרב עמיחי עוזיאל על הולדת הבן
  • מזל טוב למשה יפה (מחזור מ') על הולדת הבן
תשרי תשפ"ג
  • מזל טוב לדניאל סיבוני להולדת הבת ( מחזור נב')
  • מזל טוב לדניאל הרשקו לרגל הולדת הבת