English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב צבי ברלין

הרב צבי ברלין

יליד אשדוד, בוגר ישיבה תיכונית שעלבים, את לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת מרכז הרב, שירת במסלול הסדר מרכז בחיל התותחנים, למד בכולל 'חזון אלחנן' בעיר דוד, למד בישיבת מיר, משמש כר"מ במסלול הישיבתי במכינה בעלי, מתגורר בהתיישבות היהודית באבו תור.