English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב אביגדור נבנצל

הרב אביגדור נבנצל

יליד ירושלים, בנו של מבקר המדינה לשעבר ר' יצחק נבנצל. את לימודיו התיכוניים החל בביה"ס חורב אך בגיל צעיר יחסית עבר ללמוד בישיבת 'קול תורה' בירושלים. בתקופה זו נתוודע לגרש"ז אויערבך זצ"ל ומאז הפך לתלמידו המובהק במשך למעלה מ-40 שנה. עם שחרור העיר העתיקה והקמת הישיבה, עבר להתגורר ברובע היהודי והצטרף לישיבה כאברך צעיר מתוך רצונו, כלוי, להיות קרוב למקום העבודה, עבודת המקדש. לאחר מספר שנים, נתמנה כר"מ בישיבה ומאז המשיך למסור בה שיעורים ללמוד וללמד עד ימים אלו. בשנת התשל"ו התמנה ע"י הרב ז'ולטי, רבה של ירושלים, לכהן כרב הרובע היהודי. שימש כחובש במילואים. פרסם ספרים רבים, ביצחק יקרא-סוגיות הש"ס, הערות על המשנה ברורה ופסקי דינים, שיחות מוסר לפרשיות השבוע וכן סדרת ספרים בהלכה ובאגדה על מועדי השנה.