אנו פועלים כדי להחזיר את המאגר למלוא תפקודו בהקדם האפשרי - ניתן בינתיים להיעזר בחיפוש הזמני
English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
5 דקות במסילת ישרים | בתפילה לסיעתא דשמיא והצלחה בעבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חמריות הטבע משתדל להסיר מליבנו את ההתבוננות בדרכי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הוי כונס דברי תורה לכללים - להכיר את שרשי העבודה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | דקדוק המצוות כביטוי מעשי לחמשת חלקי עבודת ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב, רחמנא ליבא בעי Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שלימות הלב ולא כפוסחים על שתי הסעיפים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | אהבת ה' - שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לה' יתברך Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | תיקון המידות - הבאת הטוב לעולם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת הרוממות - לחיות נוכח פני ה' Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | היכולת להתבונן בערכי החיים באמות מידה נכונות Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | יראת ה' ולימודה היא זו ההופכת אותנו לטובים יותר Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | חכמה אמיתית היא רק זו שיוצרת שינוי אצל האדם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | ההשתדלות בעבודת ה' מולידה התלהטות בנפש Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | קניית חלקי עבודת ה' דורש אמצעים ותחבולות לקנות אותם Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מיעוט הבנת עבודת האדם בעולמו, מולידים ציורים והבנות מוטעים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הכח השכלי באדם והנחות היסוד המוליכות אותו Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | שכחת הלב Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | להימנע מהסחות דעת כדי לבנות את עולם הפנים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | התועלת מלימוד מסילת ישרים היא בחזרה עליה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | מסילה של ישרים או מסילה כדי להיות ישרים Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | בין שאיפה לגדלות לשמחה במדרגת האדם העכשווית Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
5 דקות במסילת ישרים | הקדמה - נכנסים למסילה Video Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
מסילת ישרים פרק י"א ועניין תפילין במהר"ל- עוון הגזל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ט' ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרקים ז' וח' ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ז' - מידת הזריזות ומהר"ל Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פרק ה' - מפסידי הזהירות ומהר"ל- למה אנשים לא מקפידים על הפרטים? Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ד ומהר"ל גבורות ה' - שימת לב לפרטים הקטנים Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ג ומהר"ל גבורות ה'- ביאור חלקי הזהירות Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים פ"ב ותחילת פ"ג- מלחמת האדם ביצר הרע Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים סוף פ"א ותחילת פ"ב Video Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה לחלק א' במסילת ישירים Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
סוף פרק א ותחילת פרק ב Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
פרק א' 2 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
פרק א' 1 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 3 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 2 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה 1 Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
מסילת ישרים Dvar Torah הרב אליעזר קשתיאל
ביאור מידת הטהרה - האדם זה הלב Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
קניית הפרישות Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
קניית הנקיות Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
הקדמה Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
סדר ויכוח 3 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
סדר ויכוח 2 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
סדר ויכוח 1 (מסילת ישרים א') Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק יא Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק ט ותחילת פרק י Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ט Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ז. ופרק ח Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ז Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ו Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ו Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ה Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ד Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ג Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ג Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק ב Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק ב Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק טז פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק טו פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יד פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יג פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יב פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק יא פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק י פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ט פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ח פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ז הקדמת המחבר ותחילת פרק א Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ו הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ה הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ד הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ג הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק ב הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
חלק א הקדמת המחבר Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור ל' פרק ה' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ט פרק ה' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ח פרק ה' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ז פרק ד' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ו פרק ד' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ה פרק ד' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ד פרק ד' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"ב פרק ד' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ"א פרק ג' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור כ' פרק ג' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ט פרק ג' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ח פרק ב' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ז פרק ב' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט"ז פרק ב' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט"ו פרק א' חלק ח' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ד פרק א' חלק ז' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ג פרק א' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"ב פרק א' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י"א פרק א' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור י' פרק א' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ט' פרק א' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ח' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ז' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ו' הקדמה חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ה' הקדמה חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ד' הקדמה חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ג' הקדמה חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור ב' הקדמה חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור פתיחה Audio Shiur הרב אבנר ששר