אנו פועלים כדי להחזיר את המאגר למלוא תפקודו בהקדם האפשרי - ניתן בינתיים להיעזר בחיפוש הזמני
English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי בהפסקה לעניין קידוש ברה"מ והמוציא

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי